Tarieven

Mogelijkheden en tarieven

Er word meestal gestart met een screening waarbij we binnen één sessie tot de kern van het onderliggende probleem komen.

Het kan voorkomen dat hierna nog enkele processen nodig zijn, dit zal dan ongeveer één uur per proces zijn. Vaak is één screening en één of twee  processen voldoende. In sommige gevallen, wanneer er meerdere dingen spelen, is een extra screening nodig om tot de werkelijke kern te komen.

De prijzen worden vanaf 1-1-2020 gewijzigd. Vanaf dan is de coaching vrijgesteld van de BTW.

Coaching per uur                                € 80,-

screening+balanceren tot 2½  uur  € 175,-     

Bedragen zijn vrijgesteld van BTW

Afspraak verzetten of vergeten

Mocht u een geplande afspraak willen verzetten dan horen we dit graag 48 uur van te voren. In principe worden afspraken zonder tijdige kennisgeving of dringende reden door belast.