Coaching

Om te kunnen testen met de spiertest moet jouw ‘systeem’ in balans zijn. Hiervoor zijn mogelijk enkele eenvoudige oefeningen nodig die ter plekke worden gedaan. Als de balans goed is gaan we door middel van de spiertest uitvragen waar jouw oplossing ligt. Dit gebeurt door een screening van ongeveer twee tot drie uur. In sommige situaties is de screening niet nodig maar kan er direct met coaching begonnen worden, dit kan één tot twee uur duren. Wanneer het helder is wat de gezondheid belemmerende blokkades zijn die het veranderingsproces in de weg staan kunnen we deze gaan balanceren. Dit doen we door gezamenlijk eenvoudige oefeningen te doen. Naast deze oefeningen kunnen er uit een screening ook processen voortkomen die te maken hebben met bijvoorbeeld verantwoordelijkheid en erkenning. Hiervoor worden dan vervolgafspraken gemaakt.Hoe ‘dieper’ jouw gestelde doel is, hoe dieper de coaching zal doorwerken.Soms heb je eerste andere doelen nodig om tot het kerndoel te komen.

Bij deze manier van coaching is geen huiswerk nodig zoals biografieën schrijven of dingen uit te werken. Het is een snelle en efficiënte manier om snel je werkelijke doelen te behalen.