Waarom deze manier van coachen

De Holistic coach  kijkt naar de mens als geheel, het coachen is gericht op het uittesten en loslaten van de gezondheid belemmerende blokkades die een blijvend veranderingsproces in de weg staan. Vaak liggen er minder voor de hand liggende oorzaken ten grondslag aan deze blokkades. Deze blokkades kunnen eenvoudig opgelost/gebalanceerd worden. Je blijft niet meer hangen in oude patronen en gaat keuzevrijheid ervaren en ernaar handelen. Hierdoor ligt de weg open naar herstel. 

Geen uren lange praatsessies maar een actieve coaching waarbij we snel tot de kern van je blokkade/probleem komen. Daarna herstellen we dit waardoor je meer groei, succes, geluk en vitaliteit gaat voelen.

Wist je dat 95% van je gedrag onderbewust is en 5 % maar bewust. De methode die ik gebruik werkt effectief op het herstel in onderbewuste patronen, cognitieve coaching werkt op het denken en dit is maar 3-5 %  en brengt vaak kleine veranderingen teweeg die weer terugvallen als het bewustzijn niet is ingeschakeld. Door deze manier van coaching kun je dus diepere en grotere effecten bereiken. 

Door inzicht en bewustwording waarom iets gaat zoals het gaat, kan van binnen uit ruimte ontstaan om andere keuzes te maken en anders te doen dan wat je deed.